Privacy op de Scholengroep Driestar-Wartburg

Privacy
Driestar-Wartburg

Privacy op de Scholengroep Driestar-Wartburg

De Scholengroep Driestar-Wartburg hecht veel waarde aan privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op onze sites laten wij zien hoe privacy geregeld is binnen onze scholen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Informatie 

Melden kwetsbaarheid IT-systemen

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Melden beveiligingsincident of datalek

Een inbreuk op de beveiliging die mogelijk leidt tot verlies of onrechtmatige verwerking moet gemeld worden.

Register van verwerkingsactiviteiten

In dit register is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.