Privacy op de Scholengroep Driestar-Wartburg

Privacy
Driestar-Wartburg

De Scholengroep Driestar-Wartburg hecht veel waarde aan privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op onze sites laten wij zien hoe privacy geregeld is binnen onze scholen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Informatie 

Melden kwetsbaarheid IT-systemen

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.