Toestemmingsformulier oud-leerlingen

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

De Scholengroep Driestar-Wartburg houdt haar oud-leerlingen periodiek op de hoogte van nieuws over onze scholen en organiseert voor hen activiteiten en reünies. Als jij dit nieuws en ook uitnodigingen wilt ontvangen voor deze activiteiten en reünies, is het belangrijk dat jij ons toestemming geeft om jouw persoonlijke gegevens en andere voor de communicatie bedoelde gegevens te mogen verwerken.

Gegevens over je vervolgstudie of toekomstige werkkring worden, na jouw toestemming, gebruikt om medeleerlingen (jaargenoten) hierover te informeren en door medewerkers van onze Scholengroep om oud-leerlingen gericht te kunnen benaderen voor activiteiten in relatie tot hun vervolgstudie of werkkring of voor enquêtes.

In geen geval zal de Scholengroep Driestar-Wartburg jouw persoonlijke gegevens noch gegevens over jouw studie of werkkring delen met derden. Evenmin zullen wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Mocht je niet langer prijs stellen om van ons informatie, uitnodigingen of enquêtes te ontvangen, dan zal de Scholengroep Driestar-Wartburg desgevraagd jouw persoonsgegevens uit de administratie verwijderen.

Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw privacy waarborgen kun je lezen in onze privacyverklaring (https://privacy.wartburg.nl/privacyverklaring). Ook kun je, als je vragen hebt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Je kunt deze functionaris bereiken via functionarisgegevensbescherming@driestarwartburg.nl

Je geeft de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming om de volgende gegevens te registreren:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, privé e-mailadres, leerlingnummer, schoollocatie, datum van inschrijving, datum verlaten school, vervolgopleiding (indien van toepassing), werkkring en beroep (indien van toepassing).

Om in de toekomst in contact te blijven met oud-leerlingen is het noodzakelijk dat wij toestemming vragen aan de examenleerlingen voor het bewaren van bovengenoemde persoonsgegevens. Voor de toestemming wordt gebruik gemaakt van Microsoft Forms. Op het formulier zijn de volgende vragen opgenomen:

  1. Wat is je leerlingnummer?
  2. Wat is je naam?
  3. Op welke locatie zit je op school?
  4. Ik vind het goed dat mijn gegevens bewaard blijven (keuzevak Ja/Nee)
  5. Om je in de toekomst ook digitaal te kunnen benaderen willen wij graag weten wat je privé e-mailadres is (géén Driestar-Wartburg e-mailadres)
  6. Wat is je (verwachte) vervolgopleiding en/of toekomstige werkkring?
Waar geef je toestemming voor?

Als je bij vraag 4 'ja' invult, dan geef je daarmee toestemming om de genoemde gegevens te mogen bewaren.