Artikel 5.1 - Leerlingen

Persoonsgegevens van leerlingen met het doel en de grondslag

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

In dit artikel vermelden wij de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leerlingen. Per persoonsgegeven wordt het doel of worden de doelen vermeld en bij elk doel de grondslag.