Artikel 5.2 - Personeel

Persoonsgegevens van personeel met doel en grondslag

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

In dit artikel vermelden wij de persoonsgegevens die wij verwerken van ons personeel. Per persoonsgegeven wordt het doel of worden de doelen vermeld en bij elk doel de grondslag.