Artikel 5.3 - Ouders
van leerlingen

Persoonsgegevens van ouders met het doel en de grondslag

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

In dit artikel vermelden wij de persoonsgegevens die wij verwerken van de ouders van onze leerlingen. Per persoonsgegeven wordt het doel of worden de doelen vermeld en bij elk doel de grondslag.