Artikel 5.4 - Oud-leerlingen

Persoonsgegevens van oud-leerlingen met het doel en de grondslag

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

In dit artikel vermelden wij de persoonsgegevens die wij verwerken van de oud-leerlingen. Per persoonsgegeven wordt het doel of worden de doelen vermeld en bij elk doel de grondslag.