Artikel 5.8 - Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten met het doel en de grondslag

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

In dit artikel vermelden wij de persoonsgegevens die wij verwerken van sollicitanten. Per persoonsgegeven wordt het doel of worden de doelen vermeld en bij elk doel de grondslag.