Klokkenluidersregeling

Scholengroep Driestar-Wartburg

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van melders en moet worden onderscheiden van de ‘Klachtenregeling’ en de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie’.