Toestemmingsformulier personeel

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

Onderwerp: Gebruik persoonsgegevens

Beste collega,

De Scholengroep Driestar-Wartburg neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Iedereen die werkzaam is bij de Scholengroep Driestar-Wartburg is verplicht tot geheimhouding en tekent de geheimhoudingsverklaring. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van ons personeel hebben wij schriftelijke toestemming nodig. Je kunt de geheimhoudingsverklaring ondertekenen en de toestemming aan ons verstrekken door het Privacyformulier te accorderen. Dit accorderen gebeurt digitaal en is verplicht.

De Scholengroep Driestar-Wartburg heeft voor de verwerkingen van persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weggenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het risico op het kopiëren en delen van foto’s door derden. Heb je vragen over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen waar wij jouw toestemming voor vragen? Dan kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Bij je persoonlijke gegevens in het personeelsinformatiesysteem is de toestemming bij al je privacy voorkeuren standaard op ja gezet. Je kunt je toestemming op ieder moment wijzigen en/of intrekken. Ga hiervoor naar het kopje 'Privacy' op de pagina 'Aanpassen persoonlijke gegevens'. Vanaf het moment dat je je voorkeuren aanpast zal de Scholengroep Driestar-Wartburg dit toepassen op de betreffende verwerking.

Op websites voor ouders en leerlingen nemen wij je voorletters en achternaam, interne naamafkorting, e-mailadres van school, vakken waarin je lesgeeft en functie op. Ook wordt verwezen naar de schoollocatie waar je werkzaam bent. Bij enkele functies, zoals bestuur en directie, wordt ook het zakelijke telefoonnummer vermeld. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk het bekendmaken van informatie over de organisatie van de school. Op basis van jouw toestemming nemen we ook een portretfoto op.

Voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school vragen we vervolgens toestemming voor het opnemen van je naam, voorletter(s), vak, foto's en videobeelden in de schoolkrant, in brochures, op de website, in voorkomende gevallen in de krant of op een nieuwswebsite, op sociale media van de school, verslagen van schoolreisjes, excursies en activiteiten (bijvoorbeeld tijdens een ouderavond, een afscheidsavond of een open dag) en in een fotojaarboek (bijvoorbeeld voor eindexamenkandidaten).

Wij gebruiken een wekelijks bulletin om elkaar als collega’s op de hoogte te houden van persoonlijke omstandigheden, zoals huwelijk, ziekte of het behalen van een diploma. Hierbij publiceren we soms ook het privéadres voor collega’s die bijvoorbeeld mee willen leven door een kaart te sturen. Ook hiervoor is jouw toestemming nodig.

Verder vragen we toestemming voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Leerlingen kijken vaak uit naar het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf en ook ouders hechten vaak aan deze traditie. Om die reden vragen wij jaarlijks een professionele fotograaf van alle leerlingen en medewerkers een mooie portretfoto te maken. Ook worden er klassenfoto's gemaakt. Op deze klassenfoto staat ook een docent (mentor). Het laatste impliceert dat je via deze foto ook bekend wordt bij families van leerlingen. Je geeft toestemming voor het maken van foto's door de schoolfotograaf en het gebruik van de foto's voor intern gebruik overeenkomstig het register van verwerkingsactiviteiten.

De school ontvangt een exemplaar van de portretfoto, zodat zij deze kan gebruiken voor interne doeleinden, zoals het digitale personeelsdossier. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk de beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de school.

Ik vraag je hier de geheimhoudings- en toestemmingsverklaring te ondertekenen. Ik wil er nogmaals op wijzen dat dit verplicht is.

Met vriendelijke groet,

Het College van Bestuur

 

Samenvatting privacyvoorkeuren

De volgende persoonsgegevens gebruikt de Scholengroep Driestar-Wartburg met jouw toestemming.

Privacy voorkeur t.a.v. persoonlijke gegevensOmschrijving van de toestemming
Naam en vak in de schoolkrant, -brochuresToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om je naam, voorletter(s) en vak te verwerken in de schoolkrant en in overige papieren brochures. Op het personeelsweg, het ouderweb en het leerlingweb worden deze persoonsgegevens opgenomen vanwege gerechtvaardigd belang.
Foto’s, filmpjes in schoolgids, -krant, -brochuresToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om foto’s en videobeelden te verwerken in de schoolgids, het ouderweb en/of leerlingweb, de schoolkrant en in overige papieren brochures.
Naam en vak op algemene en nieuwswebsite, in krantToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om je naam, voorletter(s) en vak te verwerken op de algemene website van de school en in voorkomende gevallen in de krant of nieuwswebsite.
Op het personeelsweb, het ouderweb en het leerlingweb worden deze gegevens geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het bekendmaken van gegevens over de organisatie en activiteiten van de school.
Foto’s, filmpjes op (nieuws)website, in krantToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om foto’s en videobeelden te verwerken op de website en in voorkomende gevallen in de krant of nieuwswebsite.
Naam en vak op sociale media (van de school)Toestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om je naam, voorletter(s) en vak te verwerken op sociale media (van de school).
Foto’s, filmpjes op sociale media (van de school)Toestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om foto’s en videobeelden te verwerken op sociale media (van de school).
Naam en vak verslag van schoolactiviteitenToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om je naam, voorletter(s) en vak te verwerken voor verslag van schoolreisjes, excursies en activiteiten (bijvoorbeeld tijdens een ouderavond, een afscheidsavond of een open dag).
Foto’s, filmpjes verslag van schoolactiviteitenToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om foto’s en videobeelden te verwerken voor verslag van schoolreisjes, excursies en activiteiten (bijvoorbeeld tijdens een ouderavond, een afscheidsavond of een open dag).
Naam en vak in fotojaarboekToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om je naam, voorletter(s) en vak te verwerken in het fotojaarboek (bijvoorbeeld voor eindexamenkandidaten).
Foto’s in fotojaarboekToestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Hiermee geef aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft om foto’s en videobeelden te verwerken in het fotojaarboek (bijvoorbeeld voor eindexamenkandidaten).
Portretfoto's door schoolfotograafToestemming voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Hiermee geef je aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft voor het laten maken van foto’s door de schoolfotograaf en het gebruik van de foto’s voor intern schoolgebruik overeenkomstig het register van verwerkingsactiviteiten.
Klassenfoto's door schoolfotograafToestemming voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Hiermee geef je aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft voor het laten maken van foto’s door de schoolfotograaf en het gebruik van de foto’s voor intern schoolgebruik overeenkomstig het register van verwerkingsactiviteiten.
Persoonlijke omstandigheden in nieuwsbulletinsHiermee geef je aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft voor het opnemen van je gegevens in een nieuwsbulletin.
Contactgegevens in nieuwsbulletinsHiermee geef je aan of je de Scholengroep Driestar-Wartburg toestemming geeft voor het opnemen van je gegevens in een nieuwsbulletin: De contactgegevens (naam en adres).